woensdag 19 maart 2008

Paasviering

Morgen is het weer zover. De hele ochtend aan de lopende band paasbijeenkomsten op school arrangeren. Dit jaar trakteer ik de pubers op een filmpje van Sean Penn. Dit filmpje duurt 11 minuten en past naar mijn bescheiden smaak prima bij Pasen. In deze film is gelijk aan het evangelie ook sprake van een wederopstanding. Hoe leg je een nuchtere puber de boodschap van Pasen uit? Is het paasverhaal op het eerste gezicht geen vat vol tegenstrijdigheden! Wie durft er te spreken van 'Goede Vrijdag' terwijl er iemand op mensonterende wijze naar de andere kant wordt gebracht. Hoezo 'Vrolijk Pasen' als je weet dat de 'Via Dolorosa' nou niet bepaald het trefpunt van gezelligheid is geweest. In Sean Penn's filmpje maakt een oudere man ook een wederopstanding mee en wordt letterlijk bevangen door 'het licht'. Dit allemaal in de 'schaduw' van de gebeurtenissen in New York op 09.11.01. Een gebeurtenis die ons wereldbeeld deed schudden en er voor gezorgd heeft dat ons geestelijk voorhangsel behoorlijk is gescheurd. Ik hoop dat de leerlingen deze taal ook begrijpen.